« Back

Office: 

Email:  jiajial1@andrew.cmu.edu

Jiajia Li

Visiting Research Scholar