Carnegie Mellon University

Zheyuan Bu

Zheyuan Bu

Language Technologies Institute

Master of Science in Computational Data Science, 2016
Academic Advisor: Eric Nyberg